Wystawy

12x Ocena doskonała.

1o x CWC

1x Zwycięzca Młodzieży,

9x Zwycięzca Wystawy,

9x Zwycięzca Rasy,

5x Zwycięzca Grupy,

1x BIS II